Baze podataka pacijenata

Kako bi se osigurao optimalni protok informacija i točnost elektroničkog dosjea pacijenta (EDP) ili e-kartona, postoji potreba za vrlo preciznom integracijom između općih baza podataka (BIS, ISP, EDP) i aplikacija namijenjenih specifičnim odjelima (RIS, LIS, CIS, PACS, endoskopski software, ginekološki info. sistem). Bolnički informacijski sustav kojeg pruža Osor d.d. ujedno je i globalan i fleksibilan, prema potrebama korisnika. Prioritet sustava je optimizirati medicinski tijek rada i osigurati sve transfere podataka unutar zdravstvene ustanove.

Kada se radi o integraciji RIS i PACS sustava glavni cilj je sinkronizacija pregleda slika i podataka/tekstova te omogućavanje pristupa navedenim kategorijama putem zasebnog portala.

Predloženi LIS (laboratorijski informacijski sustav) usmjeren je na sakupljanje i prenošenje širokog raspona rezultata bioloških pretraga. Sustav se također integrira s općom bazom podataka (EDP, BIS) i nekim određenim aplikacijama (RIS, CIS, endoskopski software) za specifične upite tih ustava. U slučaju već postojećih sustava (zastarjeli koncepti, nepotpuni sustavi i blokirajuće procedure) potreba za komunikacijskom platformom se povećava.

Ovo se postiže komunikacijom u HL7 i DICOM-u, sa ili bez preklapanja i redundancije u arhiviranju, sa ili bez tzv. „master patient indeks“- pokrovni broj kartona pacijenata za identifikaciju u različitim zdravstvenim ustanovama.

Multimedija

Prijenos medicinskih podataka između zdravstvenih ustanova nije u potpunosti digitaliziran i oni se još uvijek mogu pronaći u fizičkom obliku: CD, DVD, ispisana izvješća, papirnate uputnice za dodatne pretrage. Za adekvatan tijek rada u zdravstvenoj ustanovi ključno je osigurati, arhivirati i distribuirati ove informacije brzo, precizno i točno. Globalni sustav kojeg predlaže Osor d.d. arhivira sve vrste podataka prikupljenih iz raznovrsnih Multimedijskih formata. Neki od primjera su:

 • Bilo kakav materijal kojeg pacijent donosi pohranjuje se u njegov e-karton: pisani recept se skenira, film se skenira i digitalizira, DICOM-CD se unosi.
 • Nalazi EKGa, EKG Holtera, mjerenja krvnog tlaka, spirometrije itd. se digitalno unose
 • S-video signal endoskopije se unosi, pohranjuje i reproducira putem AVI sustava, a može se prebaciti u DICOM ili DICOM multiframe preko radne liste.
 • Mjere srčanih šupljina dobivene ehokardiografijom u DICOM SR sustavu se dobivaju, pohranjuju, prikazuju, izmjenjuju i ubacuju u prilagođeno kardiološko izvješće.
 • Dermatolog ili oftalmolog može pronaći informacije o pacijentu na njegovoj radnoj jedinici, potom zakaže konzultacije, stvori radnu listu potrebnu za pregled te slike koje stvori u JPG formatu lako prebacuje u DICOM u radnoj listi.
 • DICOM radiološke slike ili slike od nuklearne medicine se također mogu bilježiti, arhivirati i prikazivati u 3D formatu. Multimedijski arhiv mora imati sve značajke PACS sustava.

Prioriteti ovog globalnog sustava dokumentiranja su komunikacija i integracija sa ostalim sustavima (BIS, OIS). U slučaju potrebe mutimedijska platforma može sve informacije prenijeti u fizički oblik poput papira, CD/DVD, filma i slično.

PACS

U digitaliziranoj medicinskoj dijagnostici često nailazimo na probleme preklapanja različitih specijaliziranih aplikacija i disocijacije dijagnostičke interpretacije i kliničke dokumentacije. Ovaj problem sustav PACS, kojeg pruža Osor d.d., rješava povezivanjem web-solucija i aplikacija gdje oba sistema koriste iste baze podataka, imaju dijagnostičku kvalitetu, nalaze se na istome serveru te dozvoljavaju interaktivne telekonferencije između korisnika aplikacije i korisnika weba.

Radiolog primjerice koristi aplikaciju tijekom rada na svom odjelu, a web tijekom noćnih dežurstava ili vikenda. Kliničar koristi web opciju koja ima dijagnostički element. Telekonferencija se može uspostaviti između radiologa koji koristi aplikaciju i kliničara koji istovremeno koristi web-soluciju.

Sigurnost

Koncept sigurnosti software-a je u skladu sa svim zahtjevima o sigurnosti osobnih podataka prema njemačkom zakonu (Bundesdateschutzgesetz, BDSG), kojeg regulira Njemački ured za informacijsku sigurnost (BSI) tehnikama o sigurnosti podataka koje određuje Europska komisija u Priručniku za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti.

Razina sigurnosti software-a nadmašuje trenutne standarde sigurnosti i brani sve operacije transfera i pohranjivanja podataka od vanjskih rizika, namjernih ili slučajnih modifikacija te od vanjskih falsifikacija.Naš software ispunjava većinu suvremenih zahtjeva:

 • Fleksibilnost – određena pravila se mogu konfigurirati s obzirom na duljinu pohrane, moguće kompresije ili brisanja podataka, pravo pristupa, dodavanje teksta ili drugih podataka. Više formata može biti upotrijebljeno bez potrebe dodatnog sučelja. Dodatne software komponente mogu biti dodane u obliku plug-ina.
 • Neovisnost – sofware je neovisan od operativnog sistema (Windows ili Linux), hardware-a, mreže i opreme.
 • Modularnost – software može biti instaliran u različitim paketima: samostojeća aplikacija, aplikaciju klijent, PACS i/ili Web server, s nekoliko komponenti teleradiologije, komunikacije ili integracije sa drugim sustavima.

Arhiviranje

Arhivirati se može na serveru SAN, NAS sa ili bez virtualizacije, sa ili bez arhitekture za prebacivanje podataka, sa ili bez dodatnog pohranjivanja podataka u fizičkom obliku, sa ili bez pohranjivanja podataka na udaljenom serveru.

Interpretacija

Alati koje PACS tvrtke Osor d.d. pruža za manipulaciju slika uključuju: oznake, mjere (udaljenost, kut između crtovlja), zoom. Oznake i mjere mogu se pohraniti kroz DICOM i rekonstruirane slike se mogu poslati, eksportirati ili pohraniti uz originalne slike.

Radiolog može svoje interpretacije slobodno prilagoditi uz pomoć postojećih protokola čija je konfiguracija jednostavna i može biti bazirana na više odabranih parametara.

U interaktivnim sesijama, pokazivač, zoom i alati za crtanje mogu biti dijeljeni, tj. oba korisnika ih mogu koristiti. Kroz Osor d.d. PACS takva je interakcija moguća putem dvije stanice za pregled koje koriste aplikaciju ili između dva web korisnika te kombinacijom obje opcije. Hardware, software i njihova konfiguracija, prilagođavaju se korisnicima:

 • Za radiologe: više zaslona i sinkronizacija RIS – PACS
 • Za kliničare: ili web distribucija koja dozvoljava dvojno gledanje ili HTML5 koji je kompatibilan sa mobilnim uređajima poput tableta.
 • Za operacijske sale: monitori sa mogućnošću dezinfekcije i verzija samostalnog preglednika, kako bi se omogućilo kontinuirano gledanje i u slučaju gubitka mreže.

Enterprise PACS paket

Podatci koje se treba prikupiti, arhivirati i interpretirati nisu više vezani samo za radiologiju („klasični PACS“), već i za druge odjele: endoskopiju, ginekologiju, kardiologiju, nuklearnu medicinu, operacijske sale, dermatologiju, oftalmologiju (PACS2). Kako bi postojao jedan sistem po odjelu, potrebno je više integracija između različitih podsustava. Preporuka je da barem arhiviranje bude globalno. To znači homogeno upravljanje identifikacijskim parametrima i slučajevima pacijenata u cijeloj zdravstvenoj ustanovi.

Uz slike i njihove atribute, paket Enterprise PACS pohranjuje i druge podatke (izvješća, mjerenja i valne duljine).

Ovaj centralizirani model omogućuje optimalni prijenos podataka između servera, te izbjegavanje tzv. „bottlenecks“ i smanjuje sve investicijske troškove (u hardware, software, instalaciju, integraciju, održavanje i support).

Dodatno, ovakav sustav lako može dodati jedinice nakon instalacije.

Enterprise PACS paket ubrzava dijagnostiku i poboljšava tijek medicinskog rada zbog svojih logičnih sustava pohrane i distribucije medicinskih podataka. Grupiranjem i strukturiranjem administrativnih podataka koji se odnose na slučajeve pacijenata omogućuje značajnu uštedu vremena, što posljedično štedi ljudske i ekonomske resurse zdravstvene ustanove.

Telemedicina

Proces digitalizacije smanjuje poteškoće koje su se u prošlosti vezale uz udaljenosti, tako je sada lakše dobiti drugo stručno mišljenje od vanjskog stručnjaka; jednostavnije je obavljanje sigurne i neposredne interpretacije nalaza tijekom noćnih dežurstava; dijeljenje bilo kakvih informacija unutar kliničkog bolničkog centra sa više lokacija.

Kako bi se poboljšao dijagnostički proces, ubrzao radni tijek i smanjio trošak, naš PACS koristi, kada je to moguće, isti software i hardware za teleradiologiju i za dijagnostičko izvještavanje, web distribuciju te arhiviranje.

Teleradiologija može koristiti razne module poput:

 • DICOM – send and query retrieve – naredbi za slanje i povlačenje između DICOM kompatibilnih baza podataka
 • Web rješenje za interpretaciju od kuće, ali i za distribuciju unutar zdravstvene ustanove
 • DICOM e-mail tehnologija za grupe ili mreže zdravstvenih ustanova

Telekonferencije omogućavaju kooperativne sesije između korisnika aplikacije i korisnika weba. Tijekom takve interaktivne sesije ili telekonferencije svi alati za mjerenje, crtanje i označavanje se sinkronizirano i simultano dijele između kooperativnih partnera.

Može se omogućiti i telemedicinski portal koji integrira slike, izvješća i ostale dokumente te djeluje bilateralno.

Menadžment materijala

Omogućava uštedu kroz smanjivanje narudžbi i skladištenja nepotrebnih materijala te kroz smanjivanje izgubljenih radnih sati procjene inventara. Ovom se procedurom također olakšava naručivanje i naplata materijala, čime se preciznije može budžetirati.

Povećava se fokus liječnika i medicinskih sestara na brigu o pacijentu tako što se reducira frustracija potrage za izgubljenim materijalima. Također se smanjuje rizik gubitka opreme u operacijskoj sali što u takvim slučajevima potencira improvizaciju.

Rješenja koja mi predlažemo za optimizaciju procesa su:

 • Praćenje – mobilnog inventara, osoba, poboljšanja radnih procesa
 • Modularni ormari
 • Kanban
 • Optimizacija protoka pacijenata
Top